DALYKO SANDO KODAS DALYKO PAVADINIMAS KREDITŲ SKAIČIUS
DINT2114

Dirbtinis intelektas

3

Paskirtis: 2-Bakal. ir vienpakopių studijų bendrasis dalykas specialistams
Eiles numeris: 1
Pasirinkimo tipas: 1-Privalomas dalykas
Mokslo sritis: 4-Matematikos mokslų ( fizinių mokslų )
DALYKŲ SANDŲ, KURIE TURĖJO BŪTI STUDIJUOTI ANKSČIAU, KODAI:
INFO2214      
STUDIJOS STUDIJŲ BŪDAS TRUKMĖ (akad.val.) ATSISKAITYMO FORMA
Teorinės Paskaitos 32 Egzaminas (Žodžiu)
Praktinės Pratybos 32  
DĖSTYTOJO, SKAITANČIO PASKAITAS
Pedagoginis vardas Vardas, pavardė Fakultetas Katedra
Docentas Vytautas Čyras Matematikos ir informatikos Programų sistemų
KAM DĖSTOMAS DALYKAS ?
Fakultetas Matematikos ir informatikos Forma: Dieninė Programa: Informatika Kursas: 4 Semestras: 7
DALYKO SANDO TURINIO ANOTACIJA
Kursas dėstomas pagal Nils Nilsson (vertimo į rusų kalbą) bei Russel & Norving knygų pirmuosius tris skyrius. Dirbtinio intelekto (DI) sistema kaip trejetas: globali duomenų bazė, produkcijų aibė ir valdymo sistema. Pagrindinis dėmesys skiriamas paieškos (search) algoritmams. Uždavinių, iliustruojančių DI principus, pavyzdžiai: šachmatų lentos apėjimas žirgu; 8 valdovių išdėstymas šachmatų lentoje; kelio paieška labirinte. Paieška į gylį ir į plotį. Valdymo su grįžimais (BACKTRACK) algoritmas. Algoritmas trumpiausiam keliui grafe rasti. Demonstracinės ekspertinės sistemos pavyzdys. Faktai, taisyklės ir išvedimas. Pratybų metu studentai dirba su sistema MIKE ir įsisavina produkcijomis pagrįsto programavimo paradigmos principus.
PAGRINDINĖS LITERATŪROS SĄRAŠAS EGZ. SK. FAKULTETO BIBLIOTEKOJE
ANils J.Nilsson. Principles of artificial intelligence. Springer verlag. 1982.

1

S.Russel and P.Norvig. Artificial intelligence: a modern approach. Prentice - HALL, 1995. 1
M. Stefik. Introduction to knowledge systems. Morgan Kaufman Publishers, 1995. 1